לקוחות המשרד

עם לקוחותינו נמנים, בין השאר, חברות נדל"ן, יזמים, רשויות מקומיות, משרדי עורכי דין, בנקים מרכזיים ומוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, קרנות השקעה בנדל"ן, מושבים, קיבוצים וגופים ציבוריים מרכזיים.